Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

KEUTAMAAN ILMU ATAS AMAL

KEUTAMAAN ILMU ATAS AMAL

Antara keadaan yang sangat jelas di abad ke-21 ini, adalah keadaan dimana sebahagian umat Islam, yang tidak kurang kadar ketakwaan dan sebagainya, tetapi mereka tidak memahami ilmu agama; tujuan dan hakikat agama itu sendiri. Ia bukan berpunca dari perasaan dan niat mereka, tetapi lebih berada pada akal pikiran dan pemahaman mereka.

"ilmu, itu pemimpin, dan amal adalah pengikutnya."

Di antara perkara yang dititik beratkan dalam agama ialah keutamaan ilmu atas amal perbuatan. Kerana ilmu membenarkan niat dan memberikan petunjuk arah kepada amal perbuatan kita.

sabda Rasulullah saw;
"Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, maka dia akan diberi-Nya pemahaman tentang agamanya."


Sesungguhnya setiap amal perbuatan kita mestilah didahulukan dengan ilmu, yang akan membezakan antara yang yang haq dan batil, antara yang benar dan yang salah, antara yang wajib dan yang haram, antara yang disunatkan dan yang bid’ah, antara yang halal dan yang haram, antara yang terpuji dan yang hina, antara ukuran yang diterima dan yang ditolak; didalam segenap aspek kehidupan; akhlak muamalh ibadah dll.

Fiqh keutamaan yang sedang kita perbincangkan ini ialah ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan kita dapat mengetahui apa yang mesti didahulukan dan apa yang harus diakhirkan. Tanpa ilmu pengetahuan kita akan kehilangan arah, dan melakukan tindakan tanpa haluan.

Benarlah apa yang pernah diucapkan oleh khalifah Umar bin Abd al-Aziz,
"Barangsiapa melakukan suatu pekerjaan tanpa ilmu pengetahuan tentang itu maka apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki."

Oleh kerana itu, Imam Hasan al-Basri memperingatkan:
"Orang yang beramal tetapi tidak disertai dengan ilmu pengetahuan tentang itu, bagaikan orang yang melangkahkan kaki tetapi tidak meniti jalan yang benar. Carilah ilmu selama ia tidak mengganggu ibadah yang engkau lakukan. Dan beribadahlah selama ibadah itu tidak mengganggu pencarian ilmu pengetahuan. Kerana ada sebagian kaum Muslimin yang melakukan ibadah, tetapi mereka meninggalkan ilmu pengetahuan, sehingga mereka keluar dengan pedang mereka untuk membunuh umat Muhammad saw. Kalau mereka mahu mencari ilmu pengetahuan, nescaya mereka tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan itu."

So, renungkanlah, kita ini dimana...

0 comments: