Subscribe

RSS Feed (xml)

Powered By

Skin Design:
Free Blogger Skins

Powered by Blogger

al-asyru al-awakhir


“Dan orang-orang yang berusaha dengan ber sungguh-sungguh kerana
memenuhi kehendak agama kami, sesungguhnya kami akan memimpin mereka ke
jalan-jalan kami (yang menjadikan mereka bergembira dan beroleh keredaan) dan
sesungguhnya (pertolongan dan bantuan) Allah adalah beserta orang-orang yang
berusaha memperbaiki amalannya.” (Al-Ankabut: 69)

berkata ‘Aisyah sepertimana yang diriwayatkan oleh As-
Syaikhan:
“Adalah Rasulullah s.a.w., apabila masuk sepuluh hari (dari bulan
Ramadhan), maka baginda menghidupkan malam (sembahyang malam) dan
membangunkan keluarganya serta bersungguh-sungguh beribadat dan tidak
mencampuri isteri isterinya.”
mari bersama memanfaatkan
AL-ASYRU AL-AWAKHIR

0 comments: